Upload Image...

نحوه ارسال کالا :

پس از ثبت سفارش کالا توسط مشتری ، در صورت ثبت سفارش در ساعت کاری ۸ الی ۱۴ در همان روز تحویل پست داده میشود در غیر این صورت روز بعد ارسال میشود و در بازه زمانی ۲ الی ۳ روز به دست مشتری میرسد.